שעת סיפור עם ראש העיר

שעת סיפור לילדים

עם ראש העיר

משה קונינסקי

לצפייה לחצו על שם הסיפור 

1.הנרקיס ומלך הביצה

2.מיץ פטל

3.אילת מטילת

4.האריה שאהב תות

5.שפת הסימנים של נועה 

6.האגדה על השיח הקטן