אספקת מים

מידע לציבור לקוחותנו בנושא אספקת מים ושירותי ביוב

כגוף המספק שירות חיוני קיומי, אנו עובדים 24 שעות ביממה על מנת להמשיך ולשמור על רצף השירות ואספקת מים סדירה ובאיכות הטובה ביותר. 
בתקופת משבר זה מצאנו לנכון שכדאי וחשוב להביא לידיעתכם ותשומת ליבכם כמה עובדות: 

1. מים 
      אנו עושים כל שביכולתנו על מנת להבטיח המשך לאספקת מים רציפה ובאיכות טובה.

 בתיאום עם רשות המים וחברת מקורות לא צפוי מחסור במים במערכת ההולכה, כך שאין צורך להצטייד בבקבוקי מים מינרלים.
למען הסר ספק, המים המסופקים לעיר בימים אלה הם מי קידוחים והנם ראויים לשתייה ואיכותם גבוהה עפ"י תקנות בריאות העם, אנו ממשיכים לבצע דיגומים בהתאם לתכנית הדיגום השבועית .
אנו ממליצים לשתות מים למען בריאותכם.

2. ביוב 
בימים אלה כשרוב בני הבית יחד, יש לחדד יותר את משמעות השימוש במגבונים והנזק בהשלכתם למערכת הביוב.

 יש לתת דגש עם הילדים הקטנים והגדולים שמגבונים לחים אינם נשטפים ונזק רב לסביבה הם גורמים .
 יחד נשמור על הבריאות של כל בני המשפחה.

מועדים

תאריך יום שעה הזמנת כרטיס
30.04.20 חמישי הזמן