עצרת זיכרון לשואה ולגבורה

19:00 תערוכת“נשים בשואה” בלובי היכל התרבות

19:30“לכל איש יש שם” בלובי היכל התרבות

20:00 עצרת עירונית אולם היכל התרבות 

מועדים

תאריך יום שעה הזמנת כרטיס