הצגות תאטרון

משפחה חמה

הצגות בחירה
29.07 | 20:30

מיהו יהודי

10.09 | 20:30
בחירה

נדנדה בשניים

12.09 | 20:30
בחירה

זקנים חסרי מנוח

02.11 | 21:00

גבעת חלפון

הצגות בחירה
21.01 | 20:30
בחירה