מרכז ברוך

כרמי מחול-אל המקורות

מרכז ברוך
09.08 | 15:00

קופיקו

מרכז ברוך
09.08 | 17:30

טריקודים – מחול הודי

מרכז ברוך
10.08 | 11:00

קול אורלוגין

מרכז ברוך
10.08 | 15:00

אתמיקס

מרכז ברוך
10.08 | 19:00