הצגות ילדים

האריה שאכל תות

18.10 | 17:30

הברווזון המכוער

06.12 | 17:30

קסם של משחק

13.12 | 16:00

עמי ותמי

17.12 | 17:30

תירס חם

15.01 | 17:30